2020 Apr 23 8:00 PM to 2020 Apr 24 4:00 PM

Novotel, Auckland Airport. 

Address: Auckland Airport Ray Emery Drive, Mangere, Auckland 2022

23 & 24 Aperira 2020 : 23 & 24 April

Hui atu, hui mai

Tīkoro atu, tīkoro mai

Aroha atu, hoki mai

Reo! Reo! Reo!

Kei te pae te hui.

Tukua te rangahau kia kōrero: He hui whāiti tēnei e kapohia ai ngā ariā o ngā pito rangahau kua puta hei kauwhata whakairi i ngā kitenga me ngā manako e ūkaipō ai, e ūkaiawatea ai te reo Māori i roto i ngā kāinga me ngā hapori.

He Aronga: ngā nekenekehanga o te reo Māori o te wā – he whai rautaki rangahau anamata mā Tini kaiamo i te reo; katipa atu, kāinga atu, hapori atu, kaupapa atu.

COPYRIGHT © 2021 NGĀ PAE O TE MĀRAMATANGA, A CENTRE OF RESEARCH EXCELLENCE HOSTED BY THE UNIVERSITY OF AUCKLAND